Hur många felrekryteringar har du gjort? 

Att rekrytera en medarbetare, oavsett uppgift eller nivå, är alltid en utmaning. En anställning får stora konsekvenser för lång tid framöver, förhoppningsvis positiva. Dock vet alla som varit med om att rekrytera hur svårt det är. Det finns risk att något kan gå fel i processen, från att hitta de rätta kandidaterna, till att välja ut de mest lämpade bland dessa och slutligen välja rätt person. Denna process kräver kompetens, tid och noggrannhet. Allt måste stämma för att det ska bli ett bra resultat.

Rekrytering med Management Partners ger dig säkerhet - hela vägen. Vi vågar påstå att vi är bättre än någon annan inom detta område. Vi kan genomföra alla delar i rekryteringsprocessen. 

 

Assessment

Unikt för Management Partners är vårt ledarskapslaboratorium Assessment vilket hjälper oss med urval och bedömning samtidigt som det utvecklar den som får förmånen att gå igenom det. Vi kan bistå med hela processen eller de delar som passar. Kontakta oss för att se på vilket sätt du kan säkerställa en helt lyckad rekrytering nästa gång.

Trots att vi i över tolv år har arbetat med rekryteringar skulle vi inte våga garantera att vi har hittat rätt person utan en genomförd assessment. Manipulativa personer är duktiga skådespelare och kan upprepa sina talanger om och om igen. Deras "framgångsfaktor" är att de i förväg kan räkna ut ungefär vad som förväntas av intervjusituationen och föra även de som är mycket kritiska bakom ljuset.

Kandidaten blir praktiskt utsatt för ett antal situationer direkt relaterat till arbetssituationer som är eller kan bli aktuella. Att bli utsatt för en oförberedd situation och tvingas lösa denna, ger en tydlig bild av personens styrkor och svagheter, men också förmågan av det situationsanpassade ledarskapet. Av förklarliga skäl kan vi inte beskriva detta verktyg då det inte ska vara möjligt för kandidaten att förbereda sig inför övningen.

Assessment används i flera syften

  • Ledarutveckling Du blir en bättre ledare med direkt effekt.

  • Utvärdering och rekrytering Vi kan förhindra att du rekryterar in manipulativa personer.

  • Avveckling Assessment kan hjälpa till att avgöra huruvida det finns anledning att avveckla.

 

Executive search och Headhunting

Varje rekrytering är en investering i framtiden. Särskilt viktigt är det att du får den du önskar i ledarfunktioner. Hittar du rätt är nästa medarbetare den som lever upp till förväntningarna och förhoppningsvis överträffar dem - den som gör skillnad i organisationen.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?