Ledarutveckling

Ibland behöver ledare en coach som genom samtal hjälper ledaren att mer effektivt använda sina personliga kvaliteter för att nå uppsatta mål. Vi erbjuder ett professionellt stöd med program anpassade för både individer och grupper. 

 

Med hjälp av ledarutveckling och coaching fokuserar vi på: 

  • Att tydliggöra medarbetarens profil

  • Medarbetarens tänkbara framtid

  • Stöd vid ansöknings- och intervjuaktiviteter

  • Personlig utveckling

Målet är att deltagaren ska rustas för framtida uppdrag genom kompetens- och personlig utveckling. Programmen är anpassade efter individen.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?