Historia

Drivkraften för Jeanett var att bygga ett företag som är ledarens närmaste och bidrar till ledarens framgång - hela vägen. Management Partners har sedan 2001 successivt byggt ett prestigelöst team som grundas på bred och djup kompetens hos erfarna konsulter. 

En väsentlig ingrediens var att de interna formerna skulle bidra till ett innovativt klimat, där alla konsulter delar på framtagna metoder och koncept. Avsikten var att skapa ett riktigt företag, inte en paraplyverksamhet för enmanskonsulter. 

Våra kunder och uppdrag skiljer sig i både inriktning och omfattning. Vi arbetar i alla typer av organisationer inom privat och offentlig sektor. Vi stimuleras lika mycket av att se en mellanchef växa som att vara ett tufft bollplank till en koncernchef. Vi uppfyller alla behov, från att ta det tillfälliga kommandot som interim ledare till att vara ledningens osynliga händer eller genomföra dina viktigaste rekryteringar. 

 
 

Vårt team står till ditt förfogande

Management Partners är ett effektivt och innovativt team på ett tjugotal konsulter och ett antal samarbetspartners. Vägledande i vår tillväxt då nya konsulter har engagerats i företaget, bygger på variation i kompetens, erfarenhet och personlighet. Dessa olikheter gör det möjligt för oss att anta utmaningar utöver det vanliga och kunna leverera förstklassiga resultat. Vi har ett brett utbud av tjänster för att möta alla dina behov.

Vår drivkraft är att se dig lyckas som ledare. Det vill vi att du ska känna - hela vägen. Vi finns vid din sida i både med- och motgång.

Ett samarbete med oss bygger på:

  • Partnerskap - vi kommer att arbeta nära och länge tillsammans.

  • Multikompetens - med bredd och djup antar vi utmaningar i hela organisationen.

  • Leverans - vi garanterar att du tjänar mer på oss än vi på dig.

  • Familj - vi har en spänstig relation som varar.

  • Diskretion - med oss kan du prata om allt.

Vi är där du är, men har kontor i Malmö och Stockholm. Vi har utformat mötesplatser för dig som kund som stimulerar till samarbete och kreativitet. Hos oss kan alla känna sig välkomna - alltid! Du kan komma till oss för att utbyta idéer eller bara hälsa på för att ta en kopp kaffe och växla några ord. Vi finns tillgängliga för dig - hela vägen.

 

Vad är MOD?

Vi hjälper ledare att uppnå framgång – hela vägen. För att bli framgångsrik krävs MOD. Med det menar vi verkligen egenskapen MOD – att övervinna rädslor och göra det som måste göras i alla lägen. MOD beror inte bara på egen styrka. Management Partners ger dig kunskap och verktyg att åstadkomma varaktiga förbättringar i ledarskap och organisation.

 
 
 
 

MANAGEMENT

Ledarskapet är fundamentalt för alla organisationers framgång. Management Partners hjälper företag att bli ännu bättre på alla plan. Det krävs tydligt ägardirektiv och effektivt styrelsearbete för att ge en VD de bästa förutsättningar för att leverera. Det kan vi hjälpa till med. 

Management Partners hjälper också företag att utveckla strategier, skapa effektiva ledningsgrupper eller utveckla ledare individuellt. Management Partners har hög kapacitet att leverera interimschefer på alla nivåer.

ORGANISATION

Management Partners har verktygen för att bygga organisationer där gott ledarskap ger full utdelning. Vi jobbar med både hårt och mjukt: processkartläggning, medarbetarundersökningar likväl som konfliktlösningar, värdegrunder och spelregler samt att ”jaga krokodiler”. 

DEVELOPMENT

Alla ledare och organisationer behöver ständigt olika tillskott av kompetens. Management Partners har ett flertal möjligheter att ge kompetensutveckling. Management Partners Academy erbjuder dig som ledare skräddarsydd utveckling.

Våra utbildningar utgår från upplevelsebaserad inlärning. Det betyder att du som deltagare är aktiv själv oavsett om du väljer ett individuellt coachningprogram eller deltar i något av våra program inom Management Partners Academy.

 

Management Partners och miljöarbete

I allt vad vi gör har vi ett starkt miljöfokus. Detta innebär att vi tänker miljöklokt när vi reser och arbetar. Management Partners erbjuder lägre pris till företag som arbetar för bättre miljö.

 

Management Partners och CSR

Under åren har Management Partners varit engagerade i olika sociala projekt som främjar utsatta grupper. Genom våra MOD-möten har vi även skapat forum för att diskutera och förstå aktuella utmaningar i samhället.

Vi kan särskilt nämna vårt aktiva arbete med att hjälpa människor tillbaka in på arbetsmarknaden samt vårt engagemang som föredragshållare i CSR-syfte.

Exempel på aktiviteter som har genomförts av oss är:

  • Kramiprojekt, workshops för kvinnliga kriminella med syfte att återanpassas till arbetslivet.

  • Främjande aktiviteter för entreprenörer, bland annat inom Founders Alliance.

  • Projekt: Nyanlända in i arbetslivet.