Vi kan leda dina projekt

  • Blir projekten klara i tid och till budgeterad kostnad?

  • Blir resultaten de du hade tänkt dig?

  • Vet du varför det går som det går? Är du säker?

  • Vet alla inblandade vad som förväntas av dem?

Management Partners har lång erfarenhet av att leda projekt. Med starkt fokus på förändringsledning kan vi hjälpa dig att uppnå dina mål. Vi kan leda stora komplexa projekt men tar lika gärna ansvar för de mindre avancerade. Du kan anlita oss i styrgrupp, som projektledare eller som medlem i ett projekt. Vårt fokus är att du ska nå framgång.

Några exempel på projekt vi har genomfört

  • Planering och uppbyggnad av en fabrik i Algeriet.

  • Projektledning av uppbyggnad av ett sjukhus.

  • Ständiga förbättringar, Yield manager.

  • Framtagning av mjukvara till kamerautrustningar.

  • Outsourcing av IT inom offentlig verksamhet.

 

Vässa din projektkultur

Ibland beror uteblivna resultat inte bara på projektledaren. Bristen kan vara organisationens projektkultur. I det begreppet lägger vi allt som gör att  en organisation blir riktigt bra på att driva projekt. Det blir ofta mycket positiva konsekvenser i organisationen när man använder projekt som arbetsform. En bra struktur och administration är helt nödvändig, likaså kunskap om hur du bäst beställer projekt och arbetar i styrgrupp. Linjechefer måste förstå sin roll när deras medarbetare arbetar i projekt.

Fler och fler driver affärer och förändringar i projektform. Därför ger en stark projektkultur den snabbaste “Return On Investment” man kan tänka sig. Vi använder de medel som passar bäst i din organisation. Det kan handla om allt från att skapa tydliga mål, roller och strukturer, till att finna rätt verktyg och metoder. Detta kan ske som utbildning och träning av individer och grupper, med hjälp av verklighetstrogna simuleringar och workshops. Vi har lyckats med detta i flera organisationer.