New Placement istället för Outplacement

När andra talar om Outplacement säger vi istället New Placement. Detta för att det enligt oss handlar om att hitta den nya vägen framåt. Management Partners hjälper till när övertalighet uppstår och hjälper medarbetaren i fråga att erhålla ny anställning hos en annan arbetsgivare. Ibland kan det också vara så att samarbetet inte fungerar och man önskar gå skilda vägar. Även i den situationen kan vi hjälpa till - hela vägen.
 

Senior Executive New Placement/Outplacement

Anpassad för ledande befattningshavare. Tillvägagångssättet kännetecknas av den känslighet som är nödvändig för sådan ompositionering. 
 

Executive New Placement/Outplacement

Anpassad för mellanchefer och kvalificerade specialister. Processen tar hänsyn till den individuella situationen och de mål individen önskar uppnå.
 

Professionell New Placement/Outplacement

Anpassad för kvalificerade tjänstemän med ett större fokus på det praktiska och går ut på att att utföra handlingar som syftar till att nå ut brett på arbetsmarknaden. Coachingstiden fram till ett nytt jobb är i allmänhet kortare än i management segmentet.
 


From somebody to nobody

Vad händer när du som VD eller på annan hög chefspost helt plötsligt tvingas lämna ditt uppdrag? Hur påverkar det dig som person, och vad säger du till dina kollegor när du lämnar arbetsplatsen för sista gången? Dåvarande VD:n för SAKAB, Jan Kluge, delar här öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter.

“Ett New Placement är extremt värdefullt för ledare i högre chefspositioner”
Jan Kluge

Ett New Placement hjälper dig med att få struktur på livet, du har någonstans att åka om dagarna och träffar kolleger. Du får coaching och kommer igång med aktivt jobbsökande eller nödvändiga utbildningar för att komma vidare och bli mer anställningsbar.

-  Jag får väldigt mycket stöd och råd tack vare New Placement-avtalet med Management Partners. Det är något jag skulle vilja rekommendera alla på högre chefsposter att ha i en sådan här situation. Innan det blev skarpt läge för mig hade jag inte riktigt förstått att Management Partners kan hjälpa till hela vägen - från att koppla loss en ledare vid en förändringssituation och få in honom eller henne på ett nytt spår. Just nu får jag hjälp med att uppdatera mitt CV som jag inte hade uppdaterat på många många år. Jag får värdefulla tips och råd när jag skickar spontanansökningar till tänkbara arbetsgivare. Ett New Placement är extremt värdefullt för ledare i högre chefspositioner eftersom man ofta är ganska ensam där på toppen. Sen att ha ett avgångsvederlag som grund gör ju att man inte behöver oroa sig för att det ska bli tomt i kylskåpet efter några månader.  

En rekommendation är att hantera dylika processer i ett vänligt och lösningsfokuserat samtalsklimat. Undvik hårda ord och överväg mycket noga de strider du tar.

-  Jag hade som utgångspunkt att vi ska sköta processen utan att kriga och gå i konflikt - med ett leende på läpparna. “Kill them with kindness” är ett uttryck jag tagit fasta på. Det var väldigt bra att jag inte blev arg och sa upp mig själv även om det var nära några gånger när professionaliteten ifrågasattes trots att arbetet hade utförts så väl.  Det är bra att inte vara så spontan, få raseriutbrott och slamra i dörrar, avslutar Kerstin som hoppas hennes historia kan vara till nytta för andra som hamnar i liknande situationer.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?