REACH YOUR PARTNER - Din samtalspartner

Reach Your Partner är ledarens partner vid privata utmaningar. Vi på Reach Your Partner har lång erfarenhet av att möta människor i olika svåra livssituationer. Vi erbjuder professionella terapisamtal, juridisk rådgivning och har samarbete med läkare och psykiater.

Vi utgår alltid från dina behov, din situation och dina önskemål för att anpassa partnerskapet så att det passar din vardag och så att du mår bra. Tack vare vårt breda nätverk av terapeuter kan vi ta emot dig eller någon av dina närstående omgående.