MOD-frukost 13 februari 2018

Årets första möte handlade om MOD:et att fortsätta arbetet med att bryta tystnadskulturer kopplat till sexuella trakasserier. Management Partners har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som ligger nära #MeToo-uppropet. Under mötet genomförde Fredrik Carlsson från Management Partner en mentometerundersökning, och Jeanett Paludan, VD på Management Partners, tillika författare till krokodilböcker, delade med sig av sina erfarenheter. Till mötet hade även en panel bestående av Jonas Nilsson från Autoropa, Karin Hesselgard från Region Skåne och Martin Jakobsson från Dow bjudits in.