MOD - frukost 18 april 2017

Ta del av MOD- frukosten som vi arrangerade i april. 

Årets andra möte handlade om "MOD:et att övervinna sina mentala hinder och verkligen våga sälja". Hugo Cedershiöld på Management Partners berättade och visade praktisk några exempel på hur säljhinder fungerar och kan övervinnas.  

Vill du vara med i nätverket MOD?