Management Partners Academy, Executive Program 

Utveckla din roll som VD och få värdefulla verktyg med dig. Programmet ger dig energi, inspiration och managementkompetens baserat på forskningsresultat och våra konsulters egna erfarenheter ifrån VD uppdrag och andra höga chefsposter. Totalt fem kursdagar, utlagda över höstterminen.