Entreprenörsgalan i Stockholm 20 september 2018

Management Partners fick äran att dela ut pris till Årets Unga Entreprenör, Johanna Ingelsson grundare av Equestrian Stockholm.

MOD-frukost 13 februari 2018

Årets första möte handlade om MOD:et att fortsätta arbetet med att bryta tystnadskulturer kopplat till sexuella trakasserier. Management Partners har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som ligger nära #MeToo-uppropet. Under mötet genomförde Fredrik Carlsson från Management Partner en mentometerundersökning, och Jeanett Paludan, VD på Management Partners, tillika författare till krokodilböcker, delade med sig av sina erfarenheter. Till mötet hade även en panel bestående av Jonas Nilsson från Autoropa, Karin Hesselgard från Region Skåne och Martin Jakobsson från Dow bjudits in.

MOD- frukost 14 december 2017

Ta del av MOD-frukosten som vi arrangerade 14 december. 

Årets fjärde möte handlade om "MOD:et att använda sina nätverk för att uppnå framgångsrik affärsutveckling". Björn Åkerman och Fredrik Carlsson på Management Partners har båda mångårig erfarenhet av att leda framgångsrika affärsnätverk. De berättade om sina erfarenheter och visade praktiska exempel.