Management Partners Academy

Vi genomför skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper, styrelser och alla andra medarbetare på företag och i organisationer. Vi gör behovsanalyser och skapar relevanta utbildningar och utbildningspaket utifrån våra kunders behov och önskemål. Management Partners kan även ansvara för introduktionsutbildningen för nya medarbetare. Samtliga utbildare har relevant akademisk bakgrund och alltid egen erfarenhet av det aktuella ämnet. Vi använder engagerande pedagogik och arbetar nästan uteslutande med upplevelsebaserad utbildning för att skapa förståelse och insikt. I vår verktygslåda finns bland annat Celemi affärs- och projektsimuleringar. Vi respekterar det förtroende vi får som kursledare och förvaltar kursdeltagarnas tid med yttersta omsorg.

 

Executive Program

Programmet riktar sig till dig som vill utvecklas i din exekutiva roll. Programmet passar också för dig som arbetar i en styrelse och vill ha en bred inblick i vad som ingår i VD rollen. Vi arbetar med personlig och professionell utveckling i nära möten. 

Besök vårt kalendarium för att ta del av nästa Executive Program.

 
 
 
 

Företagsekonomi för alla (Celemi Apples & Oranges™)

Under en hel dag simulerar vi ett företag och lär oss mer om de ekonomiska villkor som gäller för de flesta organisationer i världen, stora som små. Deltagarna upplever kassaflöde, vinst eller förlust och vad som då händer med företagets värde. Simuleringen ger en fantastisk möjlighet att öva på att driva företag, i en trygg miljö. Utbildningen passar alla som vill förstå sambandet mellan verksamheten och företagets eller organisationens ekonomi - och bli bättre på att göra lönsamma affärer. Vi erbjuder även utbildningen företagsanpassat och som en givande teamaktivitet.

 

Coachande ledarskap

För dig som vill utveckla ditt ledarskap, få andra att växa, skapa arbetsglädje och nå de mål ni satt upp och därmed få ett bättre resultat. Med denna utbildning får du verktygen du behöver och mycket praktisk övning.

Utbildningens innehåll

 • Chef, ledare eller coach. Vad är vad?

 • Självanalys – din egen ledar- och beteendestil

 • Dina framgångsfaktorer

 • Grundmodell för effektiv coaching

 • Öppna och kraftfulla frågor

 • Nivåer av lyssnande

 • Motivation och mål

 • Motstånd och konflikter

 • Feedback

 • Erfarenhetsutbyte och diskussioner

 • Praktisk träning på coaching-verktyg

Målgrupp

 • Du som är chef.

 • Du som leder andra, t ex- som teamledare, projektledare eller arbetsledare.

 • Du som har en tjänst som ställer krav på kommunikativ förmåga, t ex inom kundservice, HR, inköp eller försäljning.

 

Affärssimulering och Kunskapsföretag (Celemi Tango ™)

Att driva kunskapsföretag på en marknad med mördande konkurrens om både kunder och personal ställer höga krav på insikt och förståelse för lönsamhet och långsiktigt värde. Under två dagar simulerar vi en sådan marknad med företag som ska klara vinstkrav innan uppdrag och samtidigt behålla nyckelpersoner. Sambandet mellan beslut och resultat blir genom denna simulering uppenbart. Denna utbildning lämpar sig särskilt väl för personal i ledande eller säljande roller på konsultföretag. Simuleringen kan även ges företagsanpassat.

 

Att arbeta i projekt (Celemi Cayenne ™)

Alla projekt har några gemensamma faser och svårigheter, oavsett projektmodell eller vad man vill uppnå med projektarbetet. Med denna projektsimulering lär vi oss hantera några av de svårigheter som kan uppstå och därigenom även skaffa oss bättre beredskap för det oförutsedda i nästa projekt. Utbildningen är oberoende av projektmodeller och passar lika bra oavsett vilken roll du har i projektet. Denna utbildning kan även erbjudas företagsanpassad eller som teamaktivitet, allra helst som en riktigt nyttig och rolig kick-off för ert nästa projekt.

 

Innovationsstrategi och Celimi Medici™

Alla företag bör ha en innovationsstrategi. Självklart måste den också vara innovativ. Under en hel dag koncentrerar vi oss på hur ett företag kan ta tillvara den kreativa energi som finns och hur man lockar de medverkandes tankar utanför invanda mönster.

 

Presentation, kommunikation och information för ledare

Framgångsrik kommunikation handlar om budskap och form. I tre dagar fokuserar vi på budskapsförmedling. Vi använder kreativa metoder och pedagogik, anpassade efter varje deltagares krav på utveckling. Utbildningen kan anpassas efter ditt företag och erbjuds på både svenska och engelska.

 

Framgångssäkrat förändringsarbete - Ditt ledarskap avgör

Detta är en tvådagarsutbildning för dig som vill ha framförhållning och driv i organisationens förändring. Vi går igenom hur förändringsarbete skall vara när det är som bäst samtidigt som vi lär oss undanröja de vanligaste hindren och motstånden du kan möta. För att deltagarna ska få med sig så mycket som möjligt är utbildningen utformad kring praktiska övningar istället för teori.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?